WELKOM » KERKDIENSTEN » Kerkdiensten

CORONA-VIRUS

Beste gemeenteleden, In deze tijd waarin het coronavirus om zich heen grijpt, is allereerst van ons allen gebed nodig. Gebed en verootmoediging voor onze Schepper. Hij is de machtige. We zijn klein en afhankelijk in de situatie, die is ontstaan. We bidden van harte om Gods nabijheid en bescherming. We zullen dan ook de adviezen van onze overheid zo strikt mogelijk volgen.

Inmiddels heeft de regering alle bijeenkomsten en evenementen afgelast tot 1 juni. Dit betekent dat tot en met 1e Pinksterdag 31 mei alle kerkdiensten, ook die waar minder dan 100 kerkgangers komen, zijn verboden. Ook alle andere kerkelijke bijeenkomsten en vergaderingen kunnen niet doorgaan. Alleen zo kunnen kerken waar mogelijk de mobiliteit verminderen en de fysieke ontmoetingen vermijden, nodig om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Vooralsnog blijven onderstaan regels van kracht:

- Blijf thuis als je last hebt van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. De mensen die verkouden zijn en /of koorts hebben        worden dringend verzocht om thuis te blijven.

- Houdt 1,5 meter afstand

- Schudt geen handen

- Was regelmatig je handen

- Hoest en nies in je elleboog

- Vermijd grote groepen

 

Wij houden u via de website op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

 

Kerkdiensten

Iedere zondag zijn er twee kerkdiensten, namelijk 's-morgens en 's-avonds. Daarnaast zijn er een paar keer per jaar ook op andere dagen kerkdiensten, zoals met Christelijke feestdagen, bid en dank-dag en andere bijzondere gelegenheden. In de kerkdienst wordt er stil gestaan bij wat God tegen ons te zeggen heeft. Dit gebeurd middels de Schriftlezing, het zingen van Psalmen, gebed en de preek. Daarna wordt er aan het eind van de dienst een Zegen over de gemeente uitgesproken.

Voor meer informatie: info@betheldenbosch.nl