Een plek om God te ontmoeten, stil te zijn, te zingen, te luisteren en om tot rust en bezinning te komen.

Welkom

Van harte welkom in onze gemeente. Fijn dat u ons heeft weten te vinden! We hopen dat u een gezegende dienst mag hebben.

Iedere zondag is er eredienst in gebouw Bethel om 10.00 uur.

Daarnaast worden er diverse activiteiten georganiseerd, waarin we elkaar ontmoeten om te praten over diverse thema’s rondom geloven.

Heeft u vragen? Stel ze gerust hier. Wij vertellen u graag meer over onze gemeente.

Wie zijn wij?

De Bethel gemeente is een kleine maar gastvrije gemeente midden in de stad.

Wij geloven dat de christelijke gemeente van groot belang is zeker voor deze tijd en voor deze stad. Het is een warme gemeenschap waar plaats is voor iedereen. In alle activiteiten en samenkomsten staat het zoeken naar de band en relatie met God centraal.

Wij beschouwen de wekelijkse samenkomsten als de kern van het gemeente-zijn, waarin het gaat om de ontmoeting met de Heere God en met elkaar.

De Bethel gemeente is een Gereformeerde Bondsgemeente en maakt deel uit van de Protestantse Gemeente te ’s-Hertogenbosch.

Wat geloven wij?

 

Wij geloven dat God de hemel en de aarde - en dus ook de mensen - goed gemaakt heeft. De eerste mensen, Adam en Eva, luisterden echter naar de duivel en waren God ongehoorzaam. Door deze zonde heeft de mensheid de boosheid van God opgewekt en zijn de dood en de ellende in de wereld gekomen. De mens moest sterven als straf op de zonde (Genesis 3). Dit betrof niet alleen Adam en Eva. Al hun nakomelingen, inclusief wijzelf, hebben dezelfde neiging om het kwade (de zonde) te doen en verdienen daarom dezelfde straf.

Toch heeft God de mens niet aan zichzelf overgelaten. Hij heeft in Zijn oneindige liefde gezorgd voor een weg om behouden te worden. Daarom heeft God Zijn eigen Zoon, de Heere Jezus Christus, gegeven als Zaligmaker (redder). Deze is vrijwillig naar de aarde gekomen, waar hij als Borg (plaatsvervanger) heeft willen lijden en aan het kruis heeft willen sterven. Doordat Hij de straf op de zonde gedragen heeft, kunnen mensen van hun zondeschuld en zondelast worden bevrijd.

Vanuit deze achtergrond wordt de gemeente als geheel en ieder gemeentelid persoonlijk opgeroepen in belijdenis van schuld de toevlucht te nemen tot de enige Zaligmaker. Door het werk van de Heilige Geest worden zondaren tot echte gelovigen gemaakt. In hen wordt dan een nieuw leven gewerkt om weer tot eer van God te leven. De Heilige Geest gebruikt daarvoor de prediking van het Woord. Zij leren daardoor te geloven dat de Heere Jezus Christus hun Zaligmaker is (hun straf op de zonde gedragen heeft). Ze willen God liefhebben maar ook hun naasten. Na het leven op aarde zullen zij weer in de hemel in volmaakte harmonie met God leven.

Kerkdiensten

Iedere zondagmorgen is er een eredienst om 10:00 uur.

Daarnaast zijn er een paar keer per jaar ook op andere dagen kerkdiensten, zoals met Christelijke feestdagen, bid- en dankdag en andere bijzondere gelegenheden. In de kerkdienst wordt er stil gestaan bij wat God tegen ons te zeggen heeft. Dit gebeurd middels de Schriftlezing, het zingen van Psalmen, gebed en de preek. Daarna wordt er aan het eind van de dienst een Zegen over de gemeente uitgesproken.

Voor meer informatie:   info@betheldenbosch.nl 

Gebouw Bethel
Emmaplein 17
5211 VZ ’s-Hertogenbosch

Tel: 073 - 61 33 392