Bethelgemeente op hervormd-gereformeerde grondslag
-- DagelijksWoord.nl

Welkom

Van harte welkom in onze gemeente. Fijn dat u ons heeft weten te vinden! We hopen dat u een gezegende dienst mag hebben.

Iedere zondag zijn er kerkdiensten in gebouw Bethel om 10.00 uur en 18.30 uur. Daarnaast worden er diverse activiteiten georganiseerd, waarin we elkaar ontmoeten om te praten over diverse thema’s rondom geloven.

Heeft u vragen? Stel ze gerust hier. Wij vertellen u graag meer over onze gemeente.

Wie zijn wij?

De Bethel gemeente is een kleine maar gastvrije gemeente midden in de stad.

Wij geloven dat de christelijke gemeente van groot belang is voor deze tijd en voor deze stad. Het is een warme gemeenschap waar plaats is voor iedereen. In alle activiteiten en samenkomsten staat het zoeken naar de band en relatie met God centraal.

Wij beschouwen de wekelijkse samenkomsten als de kern van het gemeente-zijn, waarin het gaat om de ontmoeting met God en met elkaar.

De Bethel gemeente maakt deel uit van de Protestantse Gemeenschap te ’s-Hertogenbosch.

Wat geloven wij?

Wij geloven dat God deze wereld gemaakt heeft en dat Hij die nog steeds onderhoudt. Daarom wil Hij ook voor ons zorgen. Maar de mens heeft met zijn verkeerde daden een kloof geslagen tussen God en zichzelf. Gods Liefde voor ons gaat echter zo ver dat Hij een reddingsplan bedacht. De geboorte van Jezus Christus is het grote gebaar van Gods liefde. Om de kloof te overbruggen stierf Jezus vrijwillig aan het kruis. Maar Jezus bleef niet dood. Hij is weer opgestaan en heeft daardoor de dood overwonnen. Dat heeft hij gedaan voor iedereen die in Hem gelooft. Hij biedt ons Zijn liefde aan en vraagt ons om in Hem te geloven. Over het leven naar Gods wil denken we in de kerkdiensten na. Dit doen we aan de hand van de Bijbel, omdat God Zich door de bijbel aan ons bekend maakt.

Een plek om stil te zijn, te zingen, te luisteren en om tot rust en bezinning te komen.

Gebouw Bethel
Emmaplein 17
5211 VZ ’s-Hertogenbosch

Tel: 073 - 61 33 392