In de kerkzaal van Bethel stond tussen 1971 en 1974 een historisch kabinet-orgel; waarschijnlijk van Pieter Keerman of iemand uit zijn omgeving, gedateerd anno 1732.

Het staat beschreven in A. J. Gierveld, Het Nederlandse huisorgel in de 17e en 18e eeuw, 1977 onder cat. nr. 373.

Dit kabinet-orgel was afkomstig uit de Ned.Herv. Immanuëlkerk te Tilburg, waar het stond tussen 1930 en 1971.

Dit historische kabinet-orgel is in 1974 met toestemming van ter zake bevoegde instanties in bezit overgedragen aan K.B. Blank & Zoon te Herwijnen, die het instrument daarna volledig (voor eigen gebruik) heeft gerestaureerd.

Als voorwaarde bij de overdracht plaatste Blank in 1974 een door haar nieuw gebouwd balustrade-orgel op een orgelpodium.
Het instrument heeft de speeltafel aan de rechter zijkant.

Het orgel werd op 18 maart 1974 ingespeeld door Jacques van den Dool

De dispositie is als volgt:

Prestant 8’

Holpijp  8’

Flute traverse  8’

Octaaf   4’

Fluit      4’

Quint 2 2/3’ B/D

Octaaf  2’

Tremulant

Het pedaal is aangehangen.

Op de lade is plaats voor de Mixtuur is gereserveerd