De Bethel gemeente ‘s-Hertogenbosch is een Hervormde Gereformeerde Bondsgemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Deze stadsgemeente is een gemeente waar mensen van hervormd-gereformeerde signatuur en vakantiegasten zich thuis zullen voelen onder de bediening van Gods Woord.

De Bethel gemeente is een kerkelijke gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland en behoort tot de classis ‘s-Hertogenbosch.

In de Bethel gemeente is een klassiek gereformeerde liturgie gangbaar. In deze diensten staat de Woordverkondiging in de preek centraal