Belijdeniscatechese

 

Belijdenis van het geloof afleggen….wat is dat precies? Het afsluiten van je catechese? Een kerkelijk examen? Nee! Het is een antwoord geven op de vraag van Jezus: "En jij?! Heb jij Mij lief?!"  Hoe lang geleden ben je al gedoopt? Toen heeft God ‘ja’ tegen jou gezegd. Maar…, Hij wacht nog op een antwoord. Op jouw ‘ja – woord’. Hoe lang moet Hij nog wachten?

Misschien zeg je: ik heb nog zoveel aarzelingen! Schroom niet! Ook al zou je aan het eind van het seizoen aangeven nog geen belijdenis van het geloof te kunnen afleggen, dan nog ben je hartelijk welkom!

Catechese wordt indien mogelijk om de 14 dagen gehouden. 

Voor vragen kun je altijd terecht bij ds. W. Stijf, tel. 073-6909264.

 

 

Doopcatechese

Wanneer je een kindje krijgt, dan is dat reden tot verwondering. Kinderen zijn een geschenk van God. Misschien willen jullie je zoon of dochter ook laten dopen. Omdat je beseft dat je kind niet alleen kostbaar is voor jullie als ouders, maar ook in Gods ogen. Omdat je gelooft dat het zonder zijn vergeving en leiding nergens is. Vandaar dat we de doopouders en andere belangstellenden van harte uitnodigen om met elkaar na te denken over vragen als: welke beelden van God breng je over aan je kind, hoe bidt je met je kind, kind en kerkdienst, wat zegt de Bijbel over godsdienstige opvoeding?

Wanneer je te kennen hebt gegeven dat je je kind wilt laten dopen (bij de ouderling, de scriba of de predikant: (zie onder contacten), dan komt eerst de predikant op bezoek. Vervolgens is er een avond waarop je samen met de (eventuele) andere doopouders en onder leiding van de predikant nadenkt over de betekenis van de doop. 
Beide ouders worden op deze avonden verwacht. De doopavond vindt plaats anderhalve week voorafgaand aan de doopdienst bij een van de doopouders thuis. Hierbij zijn de predikant en een ouderling aanwezig.