WELKOM » ACTIVITEITEN » Catechese

Belijdeniscatechese

 

Belijdenis van het geloof afleggen….wat is dat precies? Het afsluiten van je catechese? Een kerkelijk examen? Nee! Het is een antwoord geven op de vraag van Jezus: "En jij?! Heb jij Mij lief?!"  Hoe lang geleden ben je al gedoopt? Toen heeft God ‘ja’ tegen jou gezegd. Maar…, Hij wacht nog op een antwoord. Op jouw ‘ja – woord’. Hoe lang moet Hij nog wachten?

Misschien zeg je: ik heb nog zoveel aarzelingen! Schroom niet! Ook al zou je aan het eind van het seizoen aangeven nog geen belijdenis van het geloof te kunnen afleggen, dan nog ben je hartelijk welkom!

Catechese wordt indien mogelijk om de 14 dagen gehouden. 

Voor vragen kun je altijd terecht bij ds. W. Stijf, tel. 073-6909264.

 

 

Doopcatechese

 

Kinderen zijn een geschenk van God. Je krijgt er alleen geen ‘gebruiksaanwijzing’ bij hoe je ze moet opvoeden. Vandaar dat we de doopouders en andere belangstellenden van harte uitnodigen om met elkaar na te denken over vragen als: welke beelden van God breng je over aan je kind, hoe bidt je met je kind, kind en kerkdienst, wat zegt de Bijbel over godsdienstige opvoeding? Etc.