CONTACT

Ik ben nieuw in ‘s-Hertogenbosch

Voel je welkom! Je hoeft geen lid te zijn van onze gemeente om mee te doen met onze diensten en activiteiten.

Gebouw Bethel                               
Emmaplein 17
5211 VZ ’s-Hertogenbosch
Tel: 073 - 61 33 392 

Email: info@betheldenbosch.nl

IBAN: NL 35 INGB 0001 0812 31

 

Kerkenraad Bethel gemeente

Ouderling:

Dhr. A. van den Bogerd

 

Ouderling-kerkrentmeester

vacant

Diaken:

Dhr. R. W. P. van Gool

 

Predikant:
Ds. W. Stijf
Coupletweg 74
5245 BA  Rosmalen
tel. 073 - 69 09 264

Zendings- en Evangelisatie Commissie

Dhr. R. W. P. van Gool

Mevr. K. van Gool van Keulen

 

 

Bestuur Bethelgemeente

Dhr. J. J. de Kleijn, voorzitter

Dhr. R. W. P. van Gool, scriba

Dhr. A. van den Bogerd, bestuurslid

Mevr. H. Mauritz, notuliste

 

Materieel beheer gebouw Bethel:
Dhr. J. M. Hallie
Hondongstraat 17
5224 RA 's-Hertogenbosch


Webmaster: Esdeka, e-mail: esdeka51@outlook.com