CONTACT

Ik ben nieuw in ‘s-Hertogenbosch

Voel je welkom! Je hoeft geen lid te zijn van onze gemeente om mee te doen met onze diensten en activiteiten.

Gebouw Bethel                               
Emmaplein 17
5211 VZ ’s-Hertogenbosch
Tel: 073 - 61 33 392 of b.g.g. 073 - 656 8708

Email: info@betheldenbosch.nl

IBAN: NL 35 INGB 0001 0812 31

 

Kerkenraad Bethel gemeente

Ouderling:

Dhr. A. van den Bogerd

06 - 513 627 02

Ouderling-kerkrentmeester, scriba

Dhr. J. J. de Kleijn

073 - 656 87 08

Diaken:

vacant

 

Predikant:
Ds. W. Stijf
Coupletweg 74
5245 BA  Rosmalen
tel. 073 - 69 09 264

Zendings- en Evangelisatie Commissie

Dhr. R. W. P. van Gool, voorzitter

0418 - 640 486

Mevr. K. van Gool van Keulen, secretaresse

 

 

Materieel beheer gebouw Bethel:
Dhr. J. M. Hallie
Hondongstraat 17
5224 RA 's-Hertogenbosch
tel. 073 - 62 12 657


Webmaster: Esdeka, e-mail: esdeka51@outlook.com