Alle collecten onder voorbehoud

COLLECTEROOSTER 2024

 

18 februari              Yad Lami, meisjeshuis in Israël, opvang voor meisjes die niet meer thuis kunnen wonen.

25 februari              Studiefonds van de Gereformeerde Bond

                                  Save the children, collecte Avondmaalstafel

12 maart                 Biddag voor gewas en arbeid

29 maart                 Goede Vrijdag, collecte HGA

31 maart                 Stichting de Gideons, verspreiding Bijbels op militaire bases.

7 april                      Leerstoelfonds van de Gereformeerde Bond

5 mei                       Dorcas voedselactie 2024 

9 mei                       Hemelvaart collecte HGA

26 mei                     Pinkstercollecte GZB, Bulgarije - maaltijden/Bijbels onderwijs aan Roma kinderen

16 juni                     Timon perspectiefhuis Amersfoort, voorziening waar jongeren gefaseerd toewerken naar zelfstandigheid.