Alle collecten onder voorbehoud

COLLECTEROOSTER 2023

 

31 oktober               Dankdag voor gewas en arbeid

12 november           Dorcas, voor mensen in nood

                                  Avondmaalscollecte bestemd voor CRUX

25 december           IZB kerstcollecte