WELKOM » KERKDIENSTEN » Collecterooster

Alle collecten onder voorbehoud

COLLECTEROOSTER 2021

 

25 december          IZB kerstcollecte t.b.v. ondersteuning kerken in Limburg

 

De collecten bij het Heilig Avondmaal worden in 2022 bestemd voor (nader te bepalen).

 

COLLECTEROOSTER 2022

 

01 Januari             Nieuwjaarscollecte t.b.v. Hervormd Gereformeerde Arbeid (HGA)

16 januari              Diaconale collecte voor Kom over en help - wintercampagne Oekraïne

20 februari            Collecte bestemd voor het Studiefonds van de Gereformeerde Bond

8 maart                 Collecte Biddag voor gewas en arbeid

13 maart               Diaconale collecte voor PDC de Herberg in Oosterbeek

15 april                  Goede Vrijdag, collecte t.b.v. HGA