Een aantal musici van Ars Musica tijdens een meditatief moment in de Bethelkerk, den Bosch
Als u op de foto klikt, ziet u een vergrote versie.

3 april 2021

         

Het afgelopen jaar hebben we enkele meditatieve momenten mogen uitzenden op internet. Ze konden worden bekeken en beluisterd via “Youtube” . We hopen dat u deze momenten niet hebt gemist en dat u ze hebt gewaardeerd en er van hebt genoten.

Als dat zo is, hebben we goed nieuws voor u! Omdat we inmiddels naar de passietijd toeleven, is het plan ontstaan om in maart een opname te maken rondom dit thema, muzikaal uitgebeeld met delen uit de Mattheus en Johannespassie van  J.S. Bach en aangevuld met een meditatief moment. We willen het een en ander professioneel aanpakken om beeld en geluidskwaliteit zo goed mogelijk te realiseren, waardoor u optimaal zult kunnen genieten van het gebodene.

U zult wel begrijpen dat het ten uitvoer brengen hiervan  financiële consequenties met zich meebrengt, zowel aan de technische alsook aan de muzikale kant. Als u dit geweldige initiatief mede mogelijk wilt maken door een geldelijke ondersteuning, dan zouden we dat zeer op prijs stellen.

U kunt dan uw bijdrage overmaken naar  NL58RABO0333607813  t.n.v. J.P. Melis.!

Met een hartelijke groet, in het bijzonder namens de musici van Ars Musica,

 

 

 

20 februari          Woensdag 10 februari hebben ds. Stijf en de musici van Ars Musica  een nieuw meditatief moment opgenomen.

                              Thema in aanloop naar Pasen was "Jezus, hoeksteen of struikelblok?". Ook nu was de meditatie omlijst met                                        muziek van J. S. Bach. U hoort o.a. BWV 190, Lobe, Sion, dienen Gott en BWV 143, Du Friedefürst, Herr Jesu                                          Christ. Hierbij de link waar u het geheel kunt zien en beluisteren:

                              https://www.youtube.com/watch?v=O2lqF5JbY_0&ab_channel=Jeanine 

                              Er zijn twee online collecten die bestemd zijn voor de onderstaande doelen en die u kunt overmaken naar:

                              1) Het gebruik van het kerkgebouw (NL35 INGB 000 1081 231 t.n.v. Penningmeester Gereformeerde Bond afd. ’s-                                Hertogenbosch te ’s-Hertogenbosch).     
                              2) De musici van Ars Musica die belangeloos meewerken aan deze meditatie (NL69 RABO 0310 8328 88 t.n.v.                                      J.P.  Melis)

                              Omdat we inmiddels naar de passietijd toe leven is het plan ontstaan om in maart een opname te maken rondom                                dit thema, met delen uit de Mattheus en Johannes passie van J.S. Bach.

                              E.e.a. willen we professioneel aanpakken en hiervoor hebben we financiële ondersteuning nodig. Als u hieraan                                    mee wilt werken kunt u uw bijdrage voor 1 maart overmaken naar:  NL58RABO0333607813 t.n.v. J.P. Melis

                              We stellen uw steun zeer op prijs zodat we verbonden kunnen blijven door de muziek en met elkaar!

                              

25 december     Op woensdag 16 december is er opnieuw een meditatief moment opgenomen.

                            Thema voor de kerstdagen was '' Met stomheid geslagen'' .Ds. W. Stijf deed de meditatie hetgeen omlijst was met                                muziek van J.S. Bach. Hierbij de link naar Youtube waar u het geheel kan terugzien en luisteren:

                            https://www.youtube.com/watch?v=UD9pzA-sF2Q&t=7s&ab_channel=Jeanine 

 

20 juni        Woensdag 17 juni is er opnieuw een meditatief moment opgenomen. Thema dit keer was "Volharding". Ds. Stijf zorgde                      voor de meditatie. het geheel werd weer omlijst met muziek van J.S. Bach vertolkt door de musici van Ars Musica.                              Hierbij de link naar Youtube.  https://www.youtube.com/watch?v=Fg2RjNKGwXo&t=197s

                   

                    Er zijn twee online collecten die bestemd zijn voor de onderstaande doelen en die u kunt overmaken naar:

                    1) De musici van Ars Musica die belangeloos meewerken aan deze meditatie (NL69 RABO 0310 8328 88 t.n.v. J.P.                                Melis)

                    2) Het gebruik van het kerkgebouw (NL35 INGB 000 1081 231 t.n.v. Penningmeester Gereformeerde Bond afd. ’s-                                Hertogenbosch te ’s-Hertogenbosch).

 

 

23 mei        Op 20 mei namen Ds. W. Stijf en musici van Ars Musica een laatste meditatief moment "Teruggaan"op, als onderdeel                           van drie meditatieve momenten, omlijst met muziek van J.S. Bach.

                    Er zijn twee online collecten die bestemd zijn voor de onderstaande doelen en die u kunt overmaken naar:

                    1) De musici van Ars Musica die belangeloos meewerken aan deze meditatie (NL69 RABO 0310 8328 88 t.n.v. J.P.                              Melis)

                    2) Het gebruik van het kerkgebouw (NL35 INGB 000 1081 231 t.n.v. Penningmeester Gereformeerde Bond afd. ’s-                                Hertogenbosch te ’s-Hertogenbosch).

                    Hierbij de link naar het meditatief moment: https://www.youtube.com/watch?v=X4aX-4GvSvY&feature=youtu.be

 

9 mei            Ds. W. Stijf en musici van Ars Musica namen op 6 mei 2020 een tweede meditatief moment op,  "Samengaan" als                                onderdeel van drie meditatieve momenten, omlijst met muziek van J.S. Bach. De drie momenten zijn                                                      achtereenvolgens getiteld met ''Heengaan'' (23 april), ''Samengaan'' (6 mei) en ''Teruggaan'' (20 mei) Het derde                                      moment komt online op 23 mei.        

                      Deze kunt u beluisteren op Youtube via deze link:   https://youtu.be/RYQiWlC3AZs 

 

28 april         Ook afgelopen woensdag 22 april is er, in aanloop naar Hemelvaartsdag en Pinksteren, opnieuw een meditatie van                              ds. Stijf, "Heengaan", opgenomen omlijst met muziek van J.S. Bach vertolkt door musici van Ars Musica in de Bethel                          gemeente te 's-Hertogenbosch. Deze kunt u beluisteren op Youtube via deze link:

                      https://youtu.be/BFwy5iVDQSQ   

                      De volgende opnames zullen zijn: woensdag 6 mei "Samengaan" en 20 mei "Teruggaan". Op respectievelijk zaterdag                          9 mei en 23 mei komen de meditatieve momenten om 19.30 online via YouTube. 

 

11 april         Afgelopen woensdag 8 april is er opnieuw een meditatie van ds. Stijf omlijst met muziek van J.S. Bach vertolkt                                    door musici van Ars Musica opgenomen in de Bethel gemeente te 's-Hertogenbosch in het kader van de Stille                                      Week. Deze kunt u vanaf vandaag, Stille Zaterdag, beluisteren op Youtube via deze link:

                      https://www.youtube.com/watch?v=UatHcEIeOxw&feature=youtu.be

 

30 maart            Voor hen die nog niet de muzikaal omlijste meditatie van 22 maart hebben gehoord vindt u hierna de link naar                                      de Youtube pagina:  https://www.youtube.com/watch?v=VG79yTnvRR4