Rekeningnummers

Giften voor de diaconie en de hervormd gereformeerde arbeid kunt u overmaken op onderstaand rekeningnummer van de Bethelgemeente. Graag er bij vermelden voor welk doel het is.

Bethelgemeente: NL 35 INGB 0001 0812 31

 

Afdeling 's-Hertogenbosch v.d. Gereformeerde Bond : NL 35 INGB 0001 0812 31

 

Beheer Gebouw Bethel : NL 02 INGB 0001 1104 40