Home » Activiteiten

Kerkdiensten

Iedere zondag zijn er twee kerkdiensten, namelijk 's-morgens en 's-avonds. Daarnaast zijn er een paar keer per jaar ook op andere dagen kerkdiensten, zoals met Christelijke feestdagen, bid en dank-dag en andere bijzondere gelegenheden. In de kerkdienst wordt er stil gestaan bij wat God tegen ons te zeggen heeft. Dit gebeurd middels de Schriftlezing, het zingen van Psalmen, gebed en de preek. Daarna wordt er aan het eind van de dienst een Zegen over de gemeente uitgesproken.

Voor meer informatie: info@betheldenbosch.nl 

Bijbelkring

Gedurende het winter seizoen vindt er één keer per maand een Bijbelkring plaats op woensdagavond vanaf 19.30 uur in gebouw Bethel. Per avond bespreken we met elkaar een onderwerp. Iedereen is hartelijk welkom op deze avonden. 

Catechese / Belijdeniscatechese

Catechese wordt indien mogelijk om de 14 dagen gehouden. 

Zendingsavond

Normaal gesproken wordt er in het najaar een zendingsavond georganiseerd waarop een aan de zending gerelateerd onderwerp wordt besproken.  De exacte datum kunt u in de agenda vinden.

Kerstviering

Ongeveer midden december wordt er een kerstviering georganiseerd door de Bethel gemeente.
De bedoeling is om een fijne avond te hebben voor jong en oud. Tijdens de avond wordt o.a. het kerstverhaal gelezen en wordt er gezongen en muziek gemaakt.
Iedereen is van harte welkom op deze avond.

Voor meer informatie: info@betheldenbosch.nl

Gemeente avonden

In de winter worden er, indien nodig, een aantal gemeente avonden georganiseerd. Deze avonden worden gebruikt om de mening van de gemeente te vragen over een speciaal onderwerp.

Op de koffie in de kerk

Elke 1e zondag van de maand, na afloop van de ochtenddienst, is er gelegenheid om gezellig met elkaar een kop koffie of thee te drinken in ons kerkgebouw "Bethel".
Een goed gesprek, napraten over de zojuist gehouden preek, zomaar een praatje, elkaar beter leren kennen, kortom gezelligheid.
Deze inloop is bedoeld voor de gehele gemeente, dus ook gasten die de dienst bijwonen. Iedereen, jong en oud, een kennis, vriend, buurman of buurvrouw is van harte welkom!!