WELKOM » LAATSTE NIEUWS

 

5 oktober

Gehoord hebbend de overheid adviseren wij gemeenten zeer dringend om in de maand oktober met maximaal 30 mensen (exclusief medewerkers) samen te komen tijdens de eredienst. Gemeentezang wordt ten zeerste afgeraden. Online vieringen hebben de voorkeur. Ook wordt er geadviseerd mondmaskers te dragen tijdens verplaatsingen.

Deze nieuwe beperkende maatregelen zijn bedoeld om te voorkomen dat het aantal besmettingen verder toeneemt. Met pijn in het hart, maar overtuigd van het belang van deze dringende adviezen, adviseert de Protestantse Kerk in Nederland aan gemeenten deze richtlijnen van de overheid ter harte te nemen.

De afgelopen dagen heeft Jurjen de Groot, directeur dienstenorganisatie, samen met andere vertegenwoordigers van kerkgenootschappen, intensief overlegd met minister Grapperhaus. De Groot: “Het is verschrikkelijk jammer dat de ruimte die er was om kerkdiensten te houden weer wordt beperkt. Het stijgende aantal besmettingen speelt hierin mee, maar helaas ook de beeldvorming die afgelopen dagen rond de kerk is ontstaan.” 

Classispredikanten zien dat gemeenten ongelooflijk hun best doen en erin slagen zich aan de regels te houden. Er wordt over het algemeen het zekere voor het onzekere genomen en de grenzen worden niet opgezocht. Verantwoordelijkheid wordt gevoeld en genomen.

Tegelijkertijd zien ze ook dat de moeite met en het verzet tegen de beperkende maatregelen groeit. Soms verwijt men de Protestantse Kerk te weinig verzet tegen de richtlijnen vanuit de overheid. De Groot: “Ik snap deze weerstand goed. Ik hoop dat mensen er op vertrouwen dat wij er alles aan doen om de belangen van onze gemeenten onder de aandacht te brengen, maar dat soms het algemene belang - de volksgezondheid en de beeldvorming rond kerken - belangrijker is dan ons eigen belang.” 

Ds. Marco Batenburg, preses generale synode, realiseert zich goed dat dit een teleurstellende boodschap voor gemeenten is: “We wensen kerkenraden wijsheid in de afwegingen die zij moeten maken op basis van deze nieuwe situatie. En we vertrouwen erop dat gemeenten ook nu weer wegen vinden om het kerk-zijn gestalte te geven en te volharden in geloof, hoop en liefde.” (Zie ook: Woord van bemoediging voor alle gemeenten.)

Samengevat:

  • Advies om zeer dringende richtlijnen met betrekking tot de kerkdiensten in de maand oktober over te nemen. 
  • Het werken met enkele voorzangers in de kerk, op afstand van tenminste 5 meter van de gemeenteleden, is wel mogelijk.
  • Andere kerkelijke activiteiten, zoals jeugdwerk, kunnen ‘gewoon’ doorgang vinden met inachtneming van de bekende RIVM-richtlijnen. 

Bericht van vandaag heeft alleen betrekking op de kerkdiensten in oktober. Eind van deze week is er opnieuw een gesprek tussen de kerken en Grapperhaus.

 

2 oktober       

Coronavirus en protocol kerkelijk leven

De belangrijkste richtlijnen voor kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten weer even op een
rij:

- Nog steeds mag er een onbeperkt aantal mensen aanwezig zijn bij (religieuze) bijeenkomsten
  mits de 1,5 meter onderling gehandhaafd wordt en mensen van te voren gevraagd wordt of
  ze symptomen van covid-19 vertonen (de triage). Voor bijeenkomsten zonder vragen vooraf
  blijft een limiet gelden van maximaal 100 mensen binnen

-  Er wordt een dringende oproep aan alle gemeenten gedaan om terughoudend te zijn met
   andere bijeenkomsten dan kerkdiensten door deze uit te stellen of indien mogelijk digitaal te
   verzorgen.
-  Wanneer een bijeenkomst anders dan een kerkdienst alleen in fysieke vorm gehouden kan
    worden, roepen we gemeenten dringend op zich te conformeren aan de maatregelen van de
    landelijke overheid; maximaal 30 personen binnen, maximaal 40 personen buiten en
    maximaal 3 gasten ontvangen in de thuissituatie. Ook voor deze bijeenkomsten gelden de
    richtlijnen van het RIVM en het protocol van de Protestantse Kerk.

Voor de geactualiseerde verzie van het protocol zie: :
         https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-en-andere-kerkelijkebijeenkomsten/

Voor de actuele informatie van het RIVM, zie hier:

         https://www.rivm.nl/coronavirus-covid19/actueel 
    

Zingen in de kerk 

Vanwege de toegenomen dreiging geldt nu de dringende oproep om tot nader bericht van
gemeentezang af te zien. Daarbij is een advies van de werkgroep Zingen in de kerk leidend. Wel is
het alternatief van maximaal vijf zangers die op tenminste vijf meter van de overige kerkgangers
staan een verantwoord alternatief. Wanneer kerkenraden (zij zijn eindverantwoordelijk voor de
keuzes) willen besluiten om toch ook de komende weken voort te gaan met gemeentezang doe dit
dan alleen in regio’s waar sprake is van risico 1 ‘waakzaam’. Voor meer info zie het eerder genoemde
bericht op de landelijke website.

Mondkapje
Een kerkgebouw is geen openbare ruimte. Dus vooralsnog is er geen verplichting om een mondkapje
te dragen. Vrijdag 2 oktober komt de regering met nadere regels t.a.v. het dragen van mondkapjes.

Tenslotte
Er wordt veel gevraagd. Van iedere Nederlander, ook van kerkleden en ambtsdragers die nu leiding
hebben te geven. Laten we bij dit alles de geestelijke gemeenschap met Christus en met elkaar
blijven zoeken en beleven. 

 

20 juni        Woensdag 17 juni is er opnieuw een meditatief moment opgenomen. Thema dit keer was "Volharding". Ds. Stijf zorgde                      voor de meditatie. het geheel werd weer omlijst met muziek van J.S. Bach vertolkt door de musici van Ars Musica.                              Hierbij de link naar Youtube.  https://www.youtube.com/watch?v=Fg2RjNKGwXo&t=197s

                   

                    Er zijn twee online collecten die bestemd zijn voor de onderstaande doelen en die u kunt overmaken naar:

                    1) De musici van Ars Musica die belangeloos meewerken aan deze meditatie (NL69 RABO 0310 8328 88 t.n.v. J.P.                                Melis)

                    2) Het gebruik van het kerkgebouw (NL35 INGB 000 1081 231 t.n.v. Penningmeester Gereformeerde Bond afd. ’s-                                Hertogenbosch te ’s-Hertogenbosch).

 

 

23 mei        Op 20 mei namen Ds. W. Stijf en musici van Ars Musica een laatste meditatief moment "Teruggaan"op, als onderdeel                           van drie meditatieve momenten, omlijst met muziek van J.S. Bach.

                    Er zijn twee online collecten die bestemd zijn voor de onderstaande doelen en die u kunt overmaken naar:

                    1) De musici van Ars Musica die belangeloos meewerken aan deze meditatie (NL69 RABO 0310 8328 88 t.n.v. J.P.                              Melis)

                    2) Het gebruik van het kerkgebouw (NL35 INGB 000 1081 231 t.n.v. Penningmeester Gereformeerde Bond afd. ’s-                                Hertogenbosch te ’s-Hertogenbosch).

                    Hierbij de link naar het meditatief moment: https://www.youtube.com/watch?v=X4aX-4GvSvY&feature=youtu.be

 

9 mei            Ds. W. Stijf en musici van Ars Musica namen op 6 mei 2020 een tweede meditatief moment op,  "Samengaan" als                                onderdeel van drie meditatieve momenten, omlijst met muziek van J.S. Bach. De drie momenten zijn                                                      achtereenvolgens getiteld met ''Heengaan'' (23 april), ''Samengaan'' (6 mei) en ''Teruggaan'' (20 mei) Het derde                                      moment komt online op 23 mei.        

                      Deze kunt u beluisteren op Youtube via deze link:   https://youtu.be/RYQiWlC3AZs 

 

28 april          Ook afgelopen woensdag 22 april is er, in aanloop naar Hemelvaartsdag en Pinksteren, opnieuw een meditatie van                              ds. Stijf, "Heengaan", opgenomen omlijst met muziek van J.S. Bach vertolkt door musici van Ars Musica in de Bethel                          gemeente te 's-Hertogenbosch. Deze kunt u beluisteren op Youtube via deze link:

                        https://youtu.be/BFwy5iVDQSQ   

                        De volgende opnames zullen zijn: woensdag 6 mei "Samengaan" en 20 mei "Teruggaan". Op respectievelijk zaterdag                          9 mei en 23 mei komen de meditatieve momenten om 19.30 online via YouTube. 

 

11 april              Afgelopen woensdag 8 april is er opnieuw een meditatie van ds. Stijf omlijst met muziek van J.S. Bach vertolkt                                   door musici van Ars Musica opgenomen in de Bethel gemeente te 's-Hertogenbosch in het kader van de Stille                                       Week. Deze kunt u vanaf vandaag, Stille Zaterdag, beluisteren op Youtube via deze link:

                            https://www.youtube.com/watch?v=UatHcEIeOxw&feature=youtu.be

 

30 maart            Voor hen die nog niet de muzikaal omlijste meditatie van 22 maart hebben gehoord vindt u hierna de link naar                                      de Youtube pagina:  https://www.youtube.com/watch?v=VG79yTnvRR4