WELKOM » LAATSTE NIEUWS

 

2 april                    Vanwege het niet doorgaan van de erediensten op 5 april bestaat er de mogelijkheid om opnieuw de                                                       morgendienst vanuit de gemeente Meeuwen via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11165  mee te luisteren

 

30 maart                Het bestuur heeft besloten om de erediensten van Deo volente Zondag 5 april niet te laten doorgaan. De kans                                      om besmet te raken met het coronavirus neemt met de dag toe.

 

30 maart               Voor hen die nog niet de muzikaal omlijste meditatie van 22 maart hebben gehoord vindt u hierna de link naar                                      de Youtube pagina:  https://www.youtube.com/watch?v=VG79yTnvRR4

 

28 maart               Mededelingen van het Bestuur

 

                                Zendingsavond

                                Helaas heeft de Zending -en Evangelisatie Commissie (ZEC), in overleg met Ds. Stijf en zijn vrouw, moeten                                            beslissen de Zendingsavond, die gepland stond voor Deo volente 21 april, niet door te laten gaan. De reden is de                                  omstandigheden rondom het coronavirus. Wij hopen dat deze avond op een later tijdstip alsnog doorgang mag                                    vinden.

 

                                Ds. Kieskamp

                                Het bestuur van Bethel heeft onlangs contact gehad met Ds. Kieskamp. Het gaat naar omstandigheden goed                                      met hem. Hij slikt op dit moment chemo-tabletten en hoopt in Deo volente april te beginnen met een immuun-                                      therapie. Hij gaf aan weer kracht te hebben om te gaan wandelen. Zijn vertrouwen op God sterkt hem in deze                                        moeilijke tijd. Hij vroeg het bestuur om u als gemeente te groeten! Als bestuur vragen wij om te (blijven) bidden                                    voor Ds. Kieskamp en zijn vrouw.

 

                               Gezamenlijk eten

                               Vorige maand is het voorstel gedaan om als gemeente eens gezamenlijk te gaan eten. Dit voornemen is er nog                                   steeds, maar gelet op de omstandigheden zal dit op een later moment plaatsvinden.  Wij houden u op de hoogte.

 

26 maart               Daar nu al enkele malen geen kerkdiensten zijn gehouden, en mogelijk ook de komende weken niet, betekent                                       dat ook dat er geen inkomsten meer zijn voor de gemeente door middel van de collecten. Mogelijk dat u toch                                       een financiële bijdrage wilt geven door middel van een overschrijving via banknummer NL35INGB001 0812 31.                                     Bij voorbaat hartelijke dank!

 

21 februari           Woensdagavond Deo volente 18 maart is weer de Bijbelkring in de kerkzaal van de Bethel gemeente Den                                               Bosch. Het begint om 19.30 uur. We behandelen Habakuk 3 : 1 - 15.

 

21 februari           Dinsdagavond D.V. 21 april zal er de Zendingsavond worden gehouden. Spreker(s) zijn ds. Stijf en zijn vrouw

                              die verslag zullen doen van hun reis met Friedenstimme naar Oezbekistan begin april 2019. Begin van de                                              avond is om 19.30 uur.  Iedereen is van harte welkom.

 

ZANGAVOND

 

Voor Deo volente vrijdagavond 15 mei 2020 stond de volgende Johannes de Heer-zangavond gepland. Helaas gaat deze avond niet door vanwege de aangescherpte maatregelen van de overheid.

Het thema van deze avond was: "Thuiskomen!" a.d.h.v. Johannes 14: 1-14 

Bij de ingang van de kerk wordt u muzikaal ontvangen door een accordeonist die Johannes de Heer-liederen zal spelen.

De samenzang zal worden begeleidt op orgel, piano en fluit.

Er zal een korte meditatie worden gehouden over het thema en er klinken muzikale intermezzo's.

Iedereen van harte welkom, neem vooral ook gasten mee!

Datum: vrijdagavond 15 mei 2020 om 19.30 uur. Inloop met koffie / thee vanaf 19.00 uur

Adres: Emmaplein 17  ’s-Hertogenbosch

De toegang is vrij (er vindt een collecte plaats voor het werk van Trans World Radio, zij willen de wereld bereiken met het Evangelie van Jezus Christus via radio en andere media, zodat levens blijvend veranderd worden, is de missie van TWR. U kunt actief meedoen door uw gebeden en donaties.)