WELKOM » LAATSTE NIEUWS

20 juni        Woensdag 17 juni is er opnieuw een meditatief moment opgenomen. Thema dit keer was "Volharding". Ds. Stijf zorgde                       voor de meditatie. het geheel werd weer omlijst met muziek van J.S. Bach vertolkt door de musici van Ars Musica.                             Hierbij de link naar Youtube.  https://www.youtube.com/watch?v=Fg2RjNKGwXo&t=197s

                   

                    Er zijn twee online collecten die bestemd zijn voor de onderstaande doelen en die u kunt overmaken naar:

                    1) De musici van Ars Musica die belangeloos meewerken aan deze meditatie (NL69 RABO 0310 8328 88 t.n.v. J.P.                                Melis)

                    2) Het gebruik van het kerkgebouw (NL35 INGB 000 1081 231 t.n.v. Penningmeester Gereformeerde Bond afd. ’s-                                Hertogenbosch te ’s-Hertogenbosch).

 

 

23 mei        Op 20 mei namen Ds. W. Stijf en musici van Ars Musica een laatste meditatief moment "Teruggaan"op, als onderdeel                           van drie meditatieve momenten, omlijst met muziek van J.S. Bach.

                    Er zijn twee online collecten die bestemd zijn voor de onderstaande doelen en die u kunt overmaken naar:

                    1) De musici van Ars Musica die belangeloos meewerken aan deze meditatie (NL69 RABO 0310 8328 88 t.n.v. J.P.                              Melis)

                    2) Het gebruik van het kerkgebouw (NL35 INGB 000 1081 231 t.n.v. Penningmeester Gereformeerde Bond afd. ’s-                                Hertogenbosch te ’s-Hertogenbosch).

                    Hierbij de link naar het meditatief moment: https://www.youtube.com/watch?v=X4aX-4GvSvY&feature=youtu.be

 

9 mei            Ds. W. Stijf en musici van Ars Musica namen op 6 mei 2020 een tweede meditatief moment op,  "Samengaan" als                                onderdeel van drie meditatieve momenten, omlijst met muziek van J.S. Bach. De drie momenten zijn                                                      achtereenvolgens getiteld met ''Heengaan'' (23 april), ''Samengaan'' (6 mei) en ''Teruggaan'' (20 mei) Het derde                                      moment komt online op 23 mei.        

                      Deze kunt u beluisteren op Youtube via deze link:   https://youtu.be/RYQiWlC3AZs 

 

28 april          Ook afgelopen woensdag 22 april is er, in aanloop naar Hemelvaartsdag en Pinksteren, opnieuw een meditatie van                              ds. Stijf, "Heengaan", opgenomen omlijst met muziek van J.S. Bach vertolkt door musici van Ars Musica in de Bethel                          gemeente te 's-Hertogenbosch. Deze kunt u beluisteren op Youtube via deze link:

                        https://youtu.be/BFwy5iVDQSQ   

                        De volgende opnames zullen zijn: woensdag 6 mei "Samengaan" en 20 mei "Teruggaan". Op respectievelijk zaterdag                          9 mei en 23 mei komen de meditatieve momenten om 19.30 online via YouTube. 

     

24 april          Navolgend artikel is 23 april vermeld in het Reformatorisch Dagblad: 

                        Kerken doen er goed aan een protocol op te stellen om erediensten te houden in een anderhalve meter samenleving.                          Maar ook als zo’n plan er ligt, moeten zij op korte termijn geen versoepeling verwachten van de corona-maatregelen                          voor kerken.

                        Dat bleek donderdag uit overleg van het Interkerkelijk Contact voor Overheidszaken (CIO) met minister Ferd                                          Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). Een woordvoerder van de minister bevestigde donderdagmiddag dat een                                      versoepeling van de coronamaatregelen voor kerken er voorlopig „helaas” nog niet in zit. „Ook de kerken moeten de                            komende tijd nog volhouden. Er is nog helemaal niets te zeggen over de termijn waarop van een versoepeling sprake                          zou kunnen zijn.”

                        Lees hier het complete artikel:

                        https://www.rd.nl/kerk-religie/verwacht-op-korte-termijn-geen-versoepeling-voor-kerken-1.1655935 

 

23 april             Het moderamen van de Protestantse Kerk adviseert gemeenten om tot 20 mei 2020 uitsluitend online kerkdiensten                            te verzorgen. Kom daarbij alleen samen met de mensen die noodzakelijkerwijs aanwezig moeten zijn. Houd                                          anderhalve meter afstand.

                          De overheid geeft aan dat bij een religieuze bijeenkomst maximaal 30 mensen zijn toegestaan als er onderling                                    anderhalve meter afstand genomen kan worden. Toch raadt het moderamen aan om uitsluitend online vieringen te                            verzorgen met alleen de mensen die hiervoor noodzakelijkerwijs aanwezig moeten zijn. 

                          Ook voor andere bijeenkomsten - zoals bijvoorbeeld catechese of vergaderingen - raadt het moderamen aan om                                  voor een online ontmoeting te kiezen. Dit geldt ook voor jeugdwerk (ook in basisschoolleeftijd). Alleen zo kunnen                                gemeenten zoveel mogelijk de mobiliteit verminderen en de fysieke ontmoeting vermijden. Dit is nodig om de                                      verspreiding van het virus tegen te gaan.

 

11 april              Afgelopen woensdag 8 april is er opnieuw een meditatie van ds. Stijf omlijst met muziek van J.S. Bach vertolkt                                   door musici van Ars Musica opgenomen in de Bethel gemeente te 's-Hertogenbosch in het kader van de Stille                                       Week. Deze kunt u vanaf vandaag, Stille Zaterdag, beluisteren op Youtube via deze link:

                            https://www.youtube.com/watch?v=UatHcEIeOxw&feature=youtu.be

 

30 maart            Voor hen die nog niet de muzikaal omlijste meditatie van 22 maart hebben gehoord vindt u hierna de link naar                                      de Youtube pagina:  https://www.youtube.com/watch?v=VG79yTnvRR4

 

 

ZANGAVOND

 

Voor Deo volente vrijdagavond 15 mei 2020 stond de volgende Johannes de Heer-zangavond gepland. Helaas gaat deze avond niet door vanwege de aangescherpte maatregelen van de overheid.

Het thema van deze avond was: "Thuiskomen!" a.d.h.v. Johannes 14: 1-14 

Bij de ingang van de kerk wordt u muzikaal ontvangen door een accordeonist die Johannes de Heer-liederen zal spelen.

De samenzang zal worden begeleidt op orgel, piano en fluit.

Er zal een korte meditatie worden gehouden over het thema en er klinken muzikale intermezzo's.

Iedereen van harte welkom, neem vooral ook gasten mee!

Datum: vrijdagavond 15 mei 2020 om 19.30 uur. Inloop met koffie / thee vanaf 19.00 uur

Adres: Emmaplein 17  ’s-Hertogenbosch

De toegang is vrij (er vindt een collecte plaats voor het werk van Trans World Radio, zij willen de wereld bereiken met het Evangelie van Jezus Christus via radio en andere media, zodat levens blijvend veranderd worden, is de missie van TWR. U kunt actief meedoen door uw gebeden en donaties.)