Bijbelkring

 

Gedurende het winter seizoen vindt er één keer per maand een Bijbelkring plaats.

Per avond bespreken we met elkaar een onderwerp. Iedereen is hartelijk welkom op deze avonden. 

Samen de Bijbel onderzoeken dat is de bedoeling van de maandelijkse Bijbelkring. Acht keer in het seizoen, in de maanden met de bekende ‘r’ in de maand, komen we in de kerkzaal van gebouw Bethel bij elkaar om de bijbel te bestuderen. Geestelijke vitaminen!

Door middel van deze bijbelstudie-avonden willen we elkaar helpen om de weg naar God te vinden en om die weg te gaan als discipelen van de Heere Jezus.

Als u en jij aan deze Bijbelkring wil meedoen en samen met ons Gods Woord wil onderzoeken, bent u en ben jij heel hartelijk welkom! We komen één keer per maand op woensdagavond bijeen om 19.30 uur in de kerkzaal van gebouw Bethel.

Rond 21.30 uur sluiten we ons samenzijn met elkaar weer af.