PARKEREN OP ZONDAG - In de omgeving van ons kerkgebouw

 

De voorganger kan op het pad bij de kerk parkeren.


De afgelopen jaren is de parkeerregeling in gemeente ’s-Hertogenbosch aanzienlijk gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen per 1 maart 2022 zijn:

Betaald parkeren.
• op zondagen vanaf 12.00 tot 24.00 uur 

• maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 24.00 uur

• op de plaatsen voor vergunninghouders mag nooit zonder bezoekersregeling worden geparkeerd.

Vanwege de gevolgen voor het parkeren van auto’s tijdens de kerkdiensten is er overleg geweest met de gemeente ’s-Hertogenbosch. Het volgende is toen schriftelijk vastgelegd:

In het gebied dat blauw is aangegeven is vanaf 6 maart 2022 een bezoekersregeling van toepassing.

Bij voorkeur moet zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van de parkeerplaatsen voor vergunninghouders. Dus niet op de parkeerplaatsen bij de parkeermeter(1e acht plaatsen) en de invalidenparkeerplaats. 

Om duidelijk te maken dat het om bezoekers van kerkdiensten gaat, moeten de auto’s op kenteken worden aangemeld in de parkeerapp van de gemeente 's-Hertogenbosch. U dient het kenteken op te geven bij binnenkomst in de kerkzaal. Een medewerker zorgt voor de aanmelding en afmelding van uw auto.