WELKOM » INFORMATIE » Parkeren

 

PARKEREN OP ZONDAG - In de omgeving van ons kerkgebouw

 

De voorganger kan op het pad bij de kerk parkeren.


De afgelopen jaren is de parkeerregeling in gemeente ’s-Hertogenbosch aanzienlijk gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2020 zijn:

Betaald parkeren.
• op zondagen vanaf 12.00 tot 24.00 uur 

• maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 24.00 uur

• op de plaatsen voor vergunninghouders mag nooit zonder vergunning / kaart worden geparkeerd.

Vanwege de gevolgen voor het parkeren van auto’s tijdens de kerkdiensten is er destijds overleg geweest met de gemeente ’s-Hertogenbosch. Het volgende is toen schriftelijk vastgelegd:

In het gebied begrensd door Koninginnelaan – Halve Maanstraat – Havensingel – Havenstraat ( zie ook bijgevoegd kaartje geel ingekleurd) wordt parkeren op zondagen voor kerkgangers gedoogd alleen op parkeerplaatsen voor vergunninghouders van 9.30 – 13.00 uur en van 16.00 – 20.00 uur.

Bij voorkeur moet zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van de parkeerplaatsen voor vergunninghouders. Dus niet op de parkeerplaatsen bij de parkeermeter(1e acht plaatsen) en de invalidenparkeerplaats. Let wel: de vergunning geldt niet op doordeweekse dagen, dus ook niet als het een Christelijke feestdag is!

Om duidelijk te maken dat het om bezoekers van kerkdiensten gaat, moeten in de auto’s op een goed zichtbare plaats speciale kaarten worden gelegd. Deze zijn verkrijgbaar bij de koster. Voor de “gasten” is er een kaart voor de duur van de dienst verkrijgbaar. Deze kaart willen wij na de dienst weer graag terug hebben.