MONUMENTENDAG 2022

Zending- en Evangelisatie Commissie  ( Z E C )

 

Al vele jaren bestaat er binnen de Bethel gemeente een Zendingscommissie. Deze commissie vraagt door middel van activiteiten en publiciteit aandacht voor zowel de inwendige zending (IZB) als zending wereldwijd (GZB). De laatste jaren werd het besef steeds duidelijker dat de Bethel gemeente ook een eigen roeping heeft binnen de stad ‘s-Hertogenbosch. Ondanks dat de gemeente klein is, willen we gehoor geven aan de roeping om alle volken bekend te maken met Jezus Christus (Matt. 28:19) en erkennen we dat we daarin als christen persoonlijk gezonden zijn (Joh 20:2).

In het beleidsplan van de Bethel gemeente wordt gesproken over het verlangen om als gemeente gestalte te geven aan de missionaire roeping in de stad. We willen rand- en buitenkerkelijken bereiken met het Evangelie. Om aan deze roeping meer uiting te geven, is besloten om de Zendingscommissie om te vormen tot Zending- en Evangelisatie Commissie. Met deze naam geven we aan dat we meer nadrukkelijk uiting willen geven aan de roeping om mensen in onze nabije omgeving bekend te maken met Jezus Christus.

 

Activiteiten van de zendingscommissie:

 

  • Gebed voor de zending
  • Het voordragen van te steunen projecten.
  • Organiseren van activiteiten ter ondersteuning zending.
  • Verkoop GZB-dagboekje.

Zendingsavond

Normaal gesproken wordt er in het najaar een zendingsavond georganiseerd waarop een aan de zending gerelateerd onderwerp wordt besproken.  In 2020 is dit in het voorjaar gepland. De exacte datum kunt u in de agenda vinden.