Geschiedenis

 

De Bethel gemeente is genoemd naar het gebouw waarin de kerkdiensten plaatsvinden. Dit gebouw werd in 1908 gesticht door de Vereniging tot Evangelisatie in en ten bate van de Nederlandse Hervormde Kerk binnen de classis 's-Hertogenbosch. De Evangelisatie was opgericht in het eerste decennium van deze eeuw vanwege de vrijzinnigheid in deze classis.

Na de tweede wereldoorlog is de Vereniging niet meer tot leven gekomen o.a. vanwege de acties Kerkopbouw en Kerkherstel die in de eerste jaren na de oorlog gevoerd zijn binnen de Hervormde Kerk. Het bestuur van de Evangelisatie was er nog wel en bestond grotendeels uit personen van Hervormd Gereformeerde signatuur. Op 7 mei 1980 is de laatste vergadering van de Evangelisatie gehouden. De Evangelisatie is toen ontbonden en het gebouw Bethel is overgedragen aan de Afdeling 's-Hertogenbosch van de Gereformeerde Bond.