Wat betekent Bethel?

 

Bethel is een Bijbelse naam. Als je goed kijkt zie je dat Bethel (Hebreeuws: בֵּית־אֵל) eigenlijk uit twee woorden bestaat: Beth en El. Beth = “Huis van”, El = “God”. Bethel betekent Huis van God. 

Een Bijbelse plaats

De naam Bethel neemt ons mee naar een plaats in het huidige Israël. Een plaats in de tijd van de Bijbel. In Genesis 28 (het eerste Bijbelboek) lezen we dat Jakob die plaats de naam Bethel geeft. Je leest hier waarom hij dat deed.

 

Jakob is op reis

Je zou ook kunnen zeggen “op de vlucht”. Want eerder had hij zijn broer Ezau bedrogen om de zegen van zijn vader te ontvangen. Ezau haatte Jakob. Ezau wilde Jakob wel doden. Daarom is Jakob door moeder Rebekka op reis gestuurd. Op reis naar familie in Paddan-Aram.

Een andere reden waarom Jakob op reis gestuurd wordt, is dat hij op zoek moet naar een vrouw. Het mag geen vrouw zijn uit de streek waar ze nu wonen. Daar wonen alleen heidense vrouwen, die dienen de Heere niet. Daarom moet Jakob op pad naar het gebied waar Izak en Rebekka vandaan kwamen.

Een steen als kussen

Onderweg naar Haran overnacht Jakob in het veld. Hij neemt een aantal stenen en maakt daar een kussen van om daarop te gaan slapen. Daarom zie je in het logo ook een grote steen en wat andere stenen.

Een ladder tot de hemel

Jakob valt in slaapt en hij droomt. In zijn droom ziet hij een ladder. Een ladder van de aarde tot aan de hemel. En op de ladder klimmen engelen op en neer. Daarom zie je in het logo ook een ladder.

De HEERE verschijnt

Bovenaan de ladder verschijnt de HEERE God. Hij openbaart Zich aan Jakob. Hij zegt: “Ik ben de HEERE, de God van uw vader Abraham en de God van Izak; dit land waarop u ligt te slapen, zal Ik u en uw nageslacht geven.”

Talrijk nageslacht

De HEERE belooft Jakob een talrijk nageslacht. God herhaalt de belofte die Hij aan Abraham gegeven had: “In u en uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.” God beloofde aan Abraham al dat het er zoveel zouden zijn als de sterren aan de hemel. Daarom zie je in het logo 12 sterren, zoveel zonen zou Jakob later krijgen.

Gods bescherming toegezegd

God belooft aan Jakob: “Ik ben met u, Ik zal u beschermen overal waar u heen zult gaan.” De HEERE belooft aan Jakob dat Hij hem niet zal verlaten. Jakob krijgt hier een geweldige belofte. Een belofte die hij niet verdiend, want hij had met bedrog de zegen gekregen. Toch wil God met Jakob zijn. Zo is God nog, want God verandert niet.

De reactie van Jakob

Als Jakob wakker wordt dan weet hij het zeker: “De HEERE is op deze plaats”. Jakob voegt eraan toe: “En ik heb het niet geweten”. Daarmee bedoeld hij: daarvan was ik me niet eens bewust. Daarom wordt Jakob bevreesd.

Daarom zegt hij: “Hoe ontzagwekkend is deze plaats! Dit is niet anders dan het huis van God en de poort van de hemel.” De volgende morgen zet hij de steen die hij als kussen gebruikt had recht overeind, als een gedenkteken. Hij giet olie over de steen en noemt de naam van die plaats: “Bethel”. Jakob belooft vervolgens in Bethel dat hij de Heere zal dienen.

Bethel, een goede naam voor onze kerk?

Uit deze geschiedenis komen verschillende elementen naar voren die ervoor zorgen dat Bethel een gepaste naam is voor onze kerk. Ook de Bethel kerk in ‘s-Hertogenbosch is een huis van God.

In Bethel verschijnt God

God openbaarde Zich te Bethel aan Jakob. Maar God heeft Zich ook al vaak geopenbaard in de Bethel kerk. Er zijn in de geschiedenis van de kerk veel mensen geweest die via de preek de stem van God hebben gehoord. Dat is nog niet veranderd. God wil nog steeds in Bethel Zijn stem laten horen. Dan is het steeds weer goed om in Bethel te zijn.

Wanneer God spreekt en het geloof in het hart geboren wordt, dan is Bethel een poort van de hemel. Want iedereen die in Jezus Christus gelooft zal niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben.