Home » Collecterooster

Collecterooster

Tijdens elke dienst wordt er gecollecteerd. Normaal gesproken vinden er in de morgendienst twee collecten plaats. De eerste collecte is voor de diaconie of kerkvoogdij van de centrale gemeente. De tweede is ter dekking van de kosten voor het gemeentewerk in en vanuit Bethel. Tijdens de avonddienst vindt er één collecte plaats. Deze is voor het gemeentewerk in en vanuit Bethel.

Soms vindt er een speciale collecte plaats. Op onderstaand rooster kunt u zien wanneer deze collecten plaats vinden en wat het doel van de collecte is.

Alle collecten onder voorbehoud

COLLECTEROOSTER 2020

 

Zondag 19 januari                Diaconale collecte bestemd voor de Stichting Vrienden van de Hoop.

                                                De Hoop helpt mensen op weg naar een nieuw leven. Mensen die niet meer weten hoe ze verder                                                              moeten, door verslaving of psychische problemen, krijgen bij De Hoop uitzicht op een nieuw bestaan.                                                      Als Vrienden van De Hoop steunen we hen, onder andere door geld in te zamelen voor het werk dat niet                                                  wordt vergoed. Dankzij  uw / jouw betrokkenheid kan De Hoop zich blijven inzetten voor mensen die dit                                                  hard nodig hebben.

Zondag 23 februari              collecte voor het Studiefonds van de Gereformeerde Bond.

                                                Uit het Studiefonds worden jaarlijks studenten in de theologie gesteund. Het gaat dan om aanvullende                                                    bedragen op ontoereikende studietoelagen, om boekentoelagen etc. De laatste jaren is ook sterke                                                          nadruk komen te liggen op de zogeheten late roepingen. Voor velen die op latere leeftijd gaan studeren                                                  en voor een gezin hebben te zorgen, biedt het Studiefonds de mogelijkheid om de studie aan te vangen                                                  of voort te zetten.

Dinsdag 10 maart                collecte Biddag voor gewas en arbeid

Zondag 15 maart                 Diaconale collecte bestemd voor de Stichting Gave, omzien naar vluchtelingen

Vrijdag 10 april                     Goede Vrijdag collecte HGA

Zondag 19 april                    collecte voor het Leerstoelfonds van de Gereformeerde Bond

Zondag 3 mei                       Diaconale collecte voor Project 10 27, Noodhulp en wederopbouw Nepal

Donderdag 21 mei               Hemelvaartsdag, collecte HGA

Zondag 7 juni                        Diaconale collecte voor Open Doors, voor de vervolgde kerk

 

De collecten bij het Heilig Avondmaal zijn in 2020 bestemd voor ...............................