Home » Collecterooster

Collecterooster

Tijdens elke dienst wordt er gecollecteerd. Normaal gesproken vinden er in de morgendienst twee collecten plaats. De eerste collecte is voor de diaconie of kerkvoogdij van de centrale gemeente. De tweede is ter dekking van de kosten voor het gemeentewerk in en vanuit Bethel. Tijdens de avonddienst vindt er één collecte plaats. Deze is voor het gemeentewerk in en vanuit Bethel.

Soms vindt er een speciale collecte plaats. Op onderstaand rooster kunt u zien wanneer deze collecten plaats vinden en wat het doel van de collecte is.

Alle collecten onder voorbehoud

 

COLLECTEROOSTER 2019

Zondag 01 december        Diaconaal: Stichting Schuilplaats t.b.v. DMV de Langstraat,

Zondag 08 december        Collecte  t.b.v. de Kerstviering (bij morgen- en avonddienst  extra collecte)

Woensdag 25 december   I.Z.B. kerstcollecte

Dinsdag 31 december       Oudejaarscollecte HGA

 

De collecten bij het Heilig Avondmaal zijn in 2019 bestemd voor Pioniersplek CRUX in de Groote Wielen te Rosmalen.