Geloofsbelijdenis:                                                                                                                                                                   

Nu de avonddiensten per 1 januari 2022 zijn vervallen ( op enkele na), zou daarmee ook het lezen van de geloofsbelijdenis komen te vervallen. Omdat de geloofsbelijdenis ons verbindt met de kerk der eeuwen, heeft het bestuur besloten de liturgie van de morgendienst als volgt aan te passen. Vooraf aan het zingen van de slotzang zal de dienstdoende predikant worden verzocht om de geloofsbelijdenis voor ons uit te spreken. Zo  willen wij de dienst beginnen met de Wet (het oordeel), en eindigen met de belijdenis (met Christus die ons leven is) 

 

19 december   

Mededeling aangaande de tweede diensten op zondag.

                            

Al enige jaren constateren we dat er relatief weinig mensen aanwezig zijn in de avonddiensten. Op de                                                    jaarvergaderingen is regelmatig de zorg van het bestuur hierover uitgesproken. Nu, in deze tijd van de                                                    coronacrisis,  blijven we soms ver onder de 15 aanwezigen (inclusief bestuur, organist en voorganger). En de                                      terugloop in het aantal bezoekers van de avonddienst (b)lijkt structureel te zijn. Er is ook weinig aanwas van                                        jongeren en weinig zicht op verandering daarin. Maar onder u als gemeenteleden is de laatste jaren het appèl                                      richting het bestuur steeds sterker geworden om met de avonddiensten te stoppen, teneinde nog jaren langer als                              Bethelgemeente  ’s-Hertogenbosch door te kunnen gaan.

Beslissing                                                                                                                                                             

Met pijn in ons hart hebben we als bestuur van de Bethel gemeente, luisterend naar u als gemeenteleden, besloten                            om met ingang van Deo volente 1 januari 2022 de avonddiensten te beperken tot de volgende 8 avonddiensten:

                           - 4x de Dankzegging voor de bediening van het Heilig Avondmaal

                           - De Biddag en Dankdag voor gewas en arbeid

                           - Goede Vrijdag

                           - Oudejaarsavond

 

1