WELKOM » INFORMATIE » Bestuursmededelingen

 

19 december    Mededeling aangaande de tweede diensten op zondag.

                            

                           Al enige jaren constateren we dat er relatief weinig mensen aanwezig zijn in de avonddiensten. Op de                                                     jaarvergaderingen is regelmatig de zorg van het bestuur hierover uitgesproken. Nu, in deze tijd van de                                                     coronacrisis,  blijven we soms ver onder de 15 aanwezigen (inclusief bestuur, organist en voorganger). En de                                       terugloop in het aantal bezoekers van de avonddienst (b)lijkt structureel te zijn. Er is ook weinig aanwas van                                         jongeren en weinig zicht op verandering daarin. Maar onder u als gemeenteleden is de laatste jaren het appèl                                       richting het bestuur steeds sterker geworden om met de avonddiensten te stoppen, teneinde langer als                                                 Bethelgemeente  ’s-Hertogenbosch door te kunnen gaan.

                           Beslissing                                                                                                                                                             

                           Met pijn in ons hart hebben we als bestuur van de Bethel gemeente, luisterend naar u als gemeenteleden, besloten                             om met ingang van Deo volente 1 januari 2022 de avonddiensten te beperken tot de volgende 8 avonddiensten:

                           - 4x de Dankzegging voor de bediening van het Heilig Avondmaal

                           - De Biddag en Dankdag voor gewas en arbeid

                           - Goede Vrijdag

                           - Oudejaarsavond

 

1