WELKOM » INFORMATIE » Bestuursmededelingen

 

24 oktober          Notulen jaarvergadering 2019 liggen zondag 25 oktober in de kerkzaal

22 oktober          Bestuursvergadering

 

13 mei                 Protocol kerkdiensten en andere bijeenkomsten.

                             De dienstenorganisatie heeft een protocol opgesteld voor kerkdiensten en andere bijeenkomsten in een                                                 anderhalve meter samenleving. De concrete invulling hiervan behoort tot de verantwoordelijkheid van de                                               kerkenraad en behoeft een lokale en op het kerkgebouw toegespitste invulling.
                             Het complete kunt u hier lezen.