WELKOM » INFORMATIE » Bestuursmededelingen

13 mei          Protocol kerkdiensten en andere bijeenkomsten.

                      De dienstenorganisatie heeft een protocol opgesteld voor kerkdiensten en andere bijeenkomsten in een                                                anderhalve meter samenleving. De concrete invulling hiervan behoort tot de verantwoordelijkheid van de kerkenraad                          en behoeft een lokale en op het kerkgebouw toegespitste invulling.
                      Het complete kunt u hier lezen.