Kroniek van het kerkgebouw Bethel 's-Hertogenbosch

Er is een boekje verschenen over alles wat betrekking heeft op het gebouw Bethel te 's-Hertogenbosch. Dit in verband met het feit dat het (in 2006) 100 jaar geleden is dat de Vereniging tot Evangelisatie in de classis 's-Hertogenbosch werd opgericht. 

Het Bestuur van de Afdeling 's-Hertogenbosch van de Gereformeerde Bond, heeft hierin aanleiding gezien om gebeurtenissen uit die 100 jaar in een publicatie samen te brengen. De publicatie beschrijft het tot stand komen en het functioneren van de Vereniging, de aanleg van de wijk Het Zand en de stichting van het gebouw Bethel, de geschiedenis van het gebouw (ook tijdens de oorlogsjaren) alsmede de geschiedenis van de (Hervormde) gemeente Bethel.

Het is samengesteld door ons gemeentelid H. Keur. De publicatie telt 92 pagina's en is van zwart-wit foto's voorzien. 

Het is te verkrijgen door het overmaken van een bedrag van 12,50 euro, (bij postverzending 14,50 euro) op ING rekeningnummer NL35INGB0001081231 van de Gereformeerde Bond Afdeling ‘s-Hertogenbosch, Emmaplein 17, 5211 VZ 's-Hertogenbosch of per e-mail naar info@betheldenbosch.nl De opbrengst komt ten goede aan de Bethelgemeente.