WELKOM » LAATSTE NIEUWS » Corona-virus

Symptomen COVID-19

Klachten die veel voorkomen:

 • Koorts 
 • Luchtwegklachten zoals hoesten
 • Verkoudheid
 • Niezen
 • Kortademigheid

Belangrijk: als je verkoudheidsklachten met koorts hebt en/of benauwdheid, moet iedereen in het huishouden thuisblijven. 

 

Wanneer bel je je huisarts?

Bel de huisarts wanneer de klachten verergeren:

 • Je hebt koorts (meer dan 38 graden Celsius) en je hoest of ademt moeilijk
 • U bent ouder dan 70, hebt een chronische ziekte of minder weerstand EN u krijgt koorts

Belangrijk: ga niet naar de huisarts toe, maar bel de huisarts of huisartsenpost. Neem bij ernstige klachten direct contact op.

 

Klik hier om een tekst te typen.

6 augustus  Protocol kerkdiensten en andere bijeenkomsten.

                      De dienstenorganisatie heeft een protocol opgesteld voor kerkdiensten en andere bijeenkomsten in een                                                anderhalve meter samenleving. De concrete invulling hiervan behoort tot de verantwoordelijkheid van de kerkenraad                          en behoeft een lokale en op het kerkgebouw toegespitste invulling. (Zie ook bestuursmededelingen - protocol                                      kerkdiensten) Het complete protocol leest u hier : 

                      https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-en-andere-kerkelijke-bijeenkomsten/

 

7 mei             Het moderamen van de Protestantse Kerk adviseert gemeenten om tot en met 31 mei 2020 uitsluitend online                                       kerkdiensten te verzorgen. Vanaf 1 juni kunt u kerkdiensten gaan houden waar maximaal 30 mensen bij aanwezig                               mogen zijn. (inclusief predikant en ambtsdragers)

                       De overheid geeft aan dat bij een religieuze bijeenkomst maximaal 30 mensen zijn toegestaan als er onderling                                     anderhalve meter afstand genomen kan worden. Het is aan te raden om in de maand juni van deze mogelijkheid                                 gebruik te maken om zo te oefenen voor het kerk-zijn in een anderhalve meter setting. Het lijkt er namelijk op dat                                 vanaf 1 juli 100 mensen zijn toegestaan bij een religieuze bijeenkomst.  

 

6 mei              Het moderamen van de Protestantse Kerk adviseert gemeenten om tot en met 30 juni 2020 uitsluitend online                                      kerkdiensten te verzorgen. Kom daarbij alleen samen met de mensen die noodzakelijkerwijs aanwezig moeten zijn.                            Houd anderhalve meter afstand.

                        De overheid geeft aan dat bij een religieuze bijeenkomst maximaal 30 mensen zijn toegestaan als er onderling                                    anderhalve meter afstand genomen kan worden. Toch raadt het moderamen aan om uitsluitend online vieringen te                            verzorgen. 

                        Ook voor andere bijeenkomsten - zoals bijvoorbeeld catechese of vergaderingen - raadt het moderamen aan om                                  voor een online ontmoeting te kiezen. Dit geldt ook voor jeugdwerk (ook in basisschoolleeftijd). Alleen zo kunnen                                gemeenten zoveel mogelijk de mobiliteit verminderen en de fysieke ontmoeting vermijden. Dit is nodig om de                                      verspreiding van het virus tegen te gaan.

 

1 mei              Het moderamen van de Protestantse Kerk adviseert gemeenten om tot 20 mei 2020 uitsluitend online kerkdiensten                            te verzorgen. Kom daarbij alleen samen met de mensen die noodzakelijkerwijs aanwezig moeten zijn. Houd                                          anderhalve meter afstand.

                        De overheid geeft aan dat bij een religieuze bijeenkomst maximaal 30 mensen zijn toegestaan als er onderling                                    anderhalve meter afstand genomen kan worden. Toch raadt het moderamen aan om uitsluitend online vieringen te                            verzorgen met alleen de mensen die hiervoor noodzakelijkerwijs aanwezig moeten zijn. 

                        Ook voor andere bijeenkomsten - zoals bijvoorbeeld catechese of vergaderingen - raadt het moderamen aan om                                  voor  een online ontmoeting te kiezen. Dit geldt ook voor jeugdwerk (ook in basisschoolleeftijd). Alleen zo kunnen                              gemeenten zoveel mogelijk de mobiliteit verminderen en de fysieke ontmoeting vermijden. Dit is nodig om de                                      verspreiding van het virus tegen te gaan.

 

1 april                Zoals gisteren van regeringswege is afgekondigd worden de maatregelen die genomen zijn om de corona crisis                                    het hoofd te kunnen bieden, verlengd tot en met 28 april. Alle eerder afgekondigde maatregelen blijven van kracht!

 

26 maart           Beste gemeenteleden,

                           In deze tijd waarin het coronavirus om zich heen grijpt, is allereerst van ons allen gebed nodig. Gebed en                                               verootmoediging voor onze Schepper. Hij is de machtige. We zijn klein en afhankelijk in de situatie, die is ontstaan.                             We bidden van harte om Gods nabijheid en bescherming. We zullen dan ook de adviezen van onze overheid zo                                     strikt mogelijk volgen.

                           Inmiddels heeft de regering alle bijeenkomsten en evenementen afgelast tot 1 juni. Dit betekent dat tot en met 1e                               Pinksterdag 31 mei alle kerkdiensten, ook die waar minder dan 100 kerkgangers komen, zijn verboden. Ook alle                                   kerkelijke bijeenkomsten en vergaderingen kunnen niet doorgaan. Alleen zo kunnen kerken waar mogelijk de                                         mobiliteit verminderen en de fysieke ontmoetingen vermijden, nodig om de verspreiding van het virus tegen te                                     gaan.

                           Wat kun je zelf doen?

                           De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding  van het coronavirus te voorkomen:

                            - Was je handen regelmatig

                            - Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog

                            - Gebruik papieren zakdoekjes 

                            - Geen handen schudden

                            - Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt

   

  23 maart       Om mensen te bemoedigen in deze moeilijke tijd van onzekerheid omtrent gezondheid vanwege het coronavirus,                                 vindt u hierbij de link van de meditatie gehouden door ds. W. Stijf. Het geheel wordt muzikaal omlijst met muziek van                         Johann Sebastian Bach door de musici van Ars Musica. Dit is gisteren opgenomen in de Bethelgemeente.

                          https://www.youtube.com/watch?v=VG79yTnvRR4

   

  21 maart       Morgenmiddag wordt er door een groep muzikanten een muzikaal meditatief moment opgenomen in de kerkzaal van                         Bethel. Ook ds. Stijf zal een korte meditatie houden.

                         De uitzending van het meditatief moment zal via een link op onze website te beluisteren zijn via You tube. De link zal                           vanaf 19.30 op deze site te zien zijn.

                         Dit meditatief moment is bedoeld om iedereen een hart onder de riem te steken nu er bijna geen sociaal contact                                 meer met elkaar kan zijn.

                         Houdt deze website in de gaten.

   

  17 maart       Het bestuur heeft besloten om aanstaande zondag 22 maart geen erediensten te houden. Dit i.v.m. de toegenomen                           kansen om besmet te raken met het coronavirus. Wel is het mogelijk om een dienst in Meeuwen te beluisteren, zie                             hierna;

                         Zondag, de vijfde Lijdenszondag, zal er vanuit het kerkgebouw in Meeuwen live om 10.00 uur een dienst van Woord                             en Gebed, worden uitgezonden voor de kerktelefoon en voor internet. Voor het volgen van de dienst via internet kan                           dit middels de website van Kerkomroep.nl. Inloggen kan onder Meeuwen en daarna onder de Hervormde kerk te                               Meeuwen en Hagoort. Deze dienst waarin ds. W. Stijf hoopt voor te gaan kent een wat andere liturgie, maar zal                                   bestaan uit Geloofsbelijdenis, Schriftlezing, preek en gebeden. De Schriftlezing is Psalm 121, waar we de woorden                             horen uit het 2de vers: Mijn hulp is van de HEERE, Die de hemel en de aarde gemaakt heeft.

   

  10 maart                Update van de PKN omtrent het coronavirus. Klik voor meer informatie op deze link :

                                   https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/